ជាការពិតណាស់ទូរសព្ទ័Appleជាផលិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2004-2020ព្រោះតែភាពសីុវិល័យនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបរបស់Appleដែលយើងអាចយកទៅប្រើ់ប្រាស់គ្រប់សព្វបែបយ៉ាងតាមតម្រូវការជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាសុីនA14ដ៏ខ្លាំងនៃផលិតផលថ្មីរបស់Iphone12,Iphone12 proនិងIphone12 promaxនៅពេលខាងមុខ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login