ស​ម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះទូរសព្ទ័សម្រាប់Gamerដែលល្អដាច់គេគឺAsus Rog phone3ដែលគ្រងនឹងដាក់បពោ្ចញនៅថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាមួយនឹងតម្លៃខ្ទង់$899 ជាមួយនឹងRam8Gb,512stroge , 13-megapixel cameraជាមួយនឹងកម្លាំងថ្ម6000mAh.


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login