Answer 1


user icon ទីផ្សារ 2019-06-12 09:13

ការកំណត់ជំហរទីផ្សារគោលដៅមានដូចជា ៖

  • កំណត់ជំហរជាក់លាក់ក្នុងទីផ្សារ
  • កំណត់ថាតើចំណែកណាជាគោលដៅរបស់យើង
  • យល់ពីផលិតផលដែលអតិថិជនមានគោលដៅក្នុងការប្រើប្រាស់
  • បង្កើតផលិតផលដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជន
  • វាយតម្លៃជំហរ និងរូបារម្មណ៍របស់អតិថិជនចំពោះផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅនិងគូរប្រកួតប្រជែង

Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login